Præstens Blog

Første skriv fra præsten

Kære menighed og alle andre interesserede.

 

Det er blevet tid til mit første skriv her på hjemmesiden som menighedens nye præst.

Først og fremmest vil jeg gerne sige jer alle tak for den megen varme og hjertelighed, som jeg har oplevet i jeres modtagelse af mig. Det er meget rørende. Jeg vil gøre mit for at gengælde den.

 

Til menighedsmødet den 12. maj, er jeg blevet inviteret til at give en lille introduktion af mig selv. Derudover er der planlagt to aftener her indenfor den næste måneds tid, hvor jeg vil introducere mig selv lidt nærmere. Tirsdag den 28. maj vil jeg holde en koncert, hvor jeg fortæller om min historie i en vekslen mellem sange og fortællinger. Tirsdag den 11. juni vil jeg fortælle om mit virke som kinesiolog, og sætte det ind i en kristen kontekst, og beskrive hvordan det går i tråd med virket som præst. Begge aftener starter kl. 19.00, er gratis og åben for alle intereserrede. Så tag gerne venner og familie med, jeg tør godt love, at det ikke bliver kedeligt!

 

I øjeblikket går en del af tiden med planlægningen af efterårets program, og jeg glæder mig meget. Der bliver, som I vist er vant til, en stor variation i gudstjenesterne, og det er mit ønske og mål, at jeg med mit virke må være med til at bidrage særligt med opbyggende undervisning og musik i gudstjenestelivet og i den undervisning som vi også kommer til at byde på i efteråret. Undervisning til styrkelse af den enkelte såvel som styrkelse af fællesskabet. Temaet for de første undervisningsaftener bliver frihed.

Det er mit ønske, at vi må blive et fællesskab af mennesker, som tør være os selv med alt hvad vi rummer, og derved skabe et fællesskab af frie, modige, åbne, (på vej til at blive) hele mennesker, som er der for hinanden og støtter hinanden i den proces.

 

Det er mit håb, at vi i løbet af efteråret må opleve en opblussen af det indre lys i såvel menighed som i den enkelte, så julens budskab ikke blot bliver en historie vi hører endnu en gang, men må blive en inderlig oplevelse for hver enkelt af os.

 

Jeg glæder mig til fællesskabet med jer!

 

Rune

 

 

Nyheder

15. January 2021
3. January 2021

Info

Denne hjemmeside er ikke færdig endnu, så der kan stadig være fejl på siden, men vi arbejder på at få dem fjernet hurtigst muligt.

©2021 Lyngby Baptistkirke. Alle rettigheder forbeholdes.